Anastrozole Teva 1mg Filmomh Tabl 98 X 1mg

Anastrozole Teva 1mg Filmomh Tabl 98 X 1mg
€ 75,40
Productcode: 2713055
Merk: Teva
In voorraad
Op voorschrift Ja
Bijsluiter
Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosis van anastrozole voor volwassenen inclusief ouderen is één tablet van 1 mgeenmaal per dag.

Voor postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve vroegtijdige invasieve borstkanker is deaanbevolen duur van de adjuvante endocriene behandeling 5 jaar.

Speciale populaties

- Pediatrische patiënten

Anastrozole wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten vanwege onvoldoendegegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

- Nierfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde of matige nierfunctiestoornis. Bijpatiënten met een ernstige nierfunctiestoornis moet de toediening van anastrozole met voorzichtigheidworden uitgevoerd.

- Leverfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde leveraandoening.Voorzichtigheid is vereist bij patiënten met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis.

Wijze van toediening

Anastrozole Teva filmomhulde tabletten moeten oraal worden ingenomen

Toepassing

Anastrozole Teva is geïndiceerd voor de:

? Behandeling van hormoonreceptorpositieve gevorderde borstkanker bij postmenopauzalevrouwen.

? Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bijpostmenopauzale vrouwen.

? Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bijpostmenopauzale vrouwen die 2 tot 3 jaar adjuvant behandeld werden met tamoxifen.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozole.

  • Hulpstof(fen) met bekend effect

Elke tablet bevat 87 mg lactosemonohydraat

  • Tabletkern

Lactosemonohydraat

Magnesiumstearaat (E572)

Povidone K-30

Natriumzetmeelglycolaat type A

  • Omhulling

Hypromellose (E464)

Macrogol 400 en macrogol 6000

Titaandioxide (E171)

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.